ńg, ń
үй, ой, уа, әй, т. б. одағай сөздер міндетін атқарады

嗯!你说什么? — уа, не деп отрсың өзің?

II
ňg, ň
япыр-ау, бәлі, қап, еһе, т. б. одағай сөздер ретінде қолданылады

嗯!我看不一定是那么回事 — еһе, меніңше олай емес сияқты

嗯!你怎么还没去? — қап, сен әлі кетпеген бе едің?

III
g, 
мақұлдау, құптау мағыналарын білдіреді

嗯!就这么办吧 — иә, сөйтейік


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I ǹg ㄤˋ ǹ ㄋˋ 1.嘆詞。 表示應允或肯定。 《兒女英雄傳》第三四回: “﹝ 老塔 ﹞騰不出嘴來答應話, 只嗯了一聲, 搖了搖頭。” 巴金 《春》二: “‘嗯’, 琴 應道, 一面驚疑地看 淑英 。” 楊沫 《青春之歌》第一部第二一章: “‘不要叫 老余 看見。 ’‘嗯!’”杜鵬程《保衛延安》第七章: “ 趙團長 有口無心的回答: ‘嗯。 ’ 趙勁 正在謀算天明後的戰鬥。” 2.表示嘆惜, 或語氣上的間歇。 張天翼 《溫柔製造者》: “我覺 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 唔 ńg, ń (1) 表示疑问 [hum]。 如: 嗯?你说什么? (2) 另见 ň; ; ńg; ňg; g (3) 唔 另见wú II ňg, ň ? 表示出乎意外或不以为然 [heh]。 如: 嗯!钢笔怎么不出水啦? III …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: en 解释:   1. 表示答应的语气。 如: “嗯, 就这么做吧! ” 2. 表示疑问的语气。 如: “嗯, 你在干什么? ” 3. 表示不以为然或出乎意料的语气。 如: “嗯, 他不见得会这样做吧! ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:en   1. 表示答應的語氣。 如: “嗯, 就這麼做吧!” 2. 表示疑問的語氣。 如: “嗯, 你在幹什麼?” 3. 表示不以為然或出乎意料的語氣。 如: “嗯, 他不見得會這樣做吧!” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I 瀏 (1) ?? 又 (2) ? (4) ?? (5) 叹词, 表示疑问: ~!你说什么? (6) 郑码: JJWZ, U: 55EF, GBK: E0C5 (7) 笔画数: 13, 部首: 口, 笔顺编号: 2512513414544 II 焔 (1) ?? 又 (2) ? (4) ?? (5) 叹词, 表示不以为然或出乎意外: ~!你怎么还没去? (6) 郑码: JJWZ, U: 55EF, GBK: …   International standard chinese characters dictionary

 • 嗯嗯呃呃 — gg è è [hem and haw] 不断发出嗯和呃的声音 嗯嗯呃呃, 拖延下去, 明显地希望事物会好转起来 …   Advanced Chinese dictionary

 • 嗯哪 — 語氣詞。 表示肯定或同意。 周立波 《暴風驟雨》第二部二四: “ 老孫頭 點頭說道: ‘嗯哪, 怕他報仇。 ’” 周立波 《暴風驟雨》第二部二五: “ 蕭隊長 說: ‘你們這回可是受到教育了。 ’ 劉德山 點頭答道: ‘嗯哪, 我算是受了鍛煉了。 ’” 吳詠湘 《憶修水》: “‘嗯哪, 一個人。 ’他點着頭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗯啊 — 語氣詞。 含糊其辭的應答。 白刃 《激流》: “ 丁云貴 咕嘟咕嘟喝了兩碗水, 嗯啊嗯啊地答了幾句。 他不願別人分擔自己的煩惱。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗯哎 — 語氣詞。 表示不在意的應答。 綦水源 《三不吹》二: “ 老張 支支吾吾地嗯哎了一下, 不知道是表示同意還是不同意他的意見。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗯声 — gshēng [hem] 开始说话前的清嗓声; 说话时发声的停顿 用两三次嗯声清清嗓子 …   Advanced Chinese dictionary

 • 嗯嗯 — gg (1) [uh huh] 用以表示肯定、 同意、 满足(令人喜悦之事) (2) [yum yum]∶表示愉快满意的惊叹语, 尤其是在尝食物时 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.